"מחשבות" צח סולן (2005)                                                         חזור